Ettevõtte varakindlustus

Ettevõtte varakindlustus on ette nähtud juriidiliste isikute vara kaitsmiseks erinevate riskide vastu, milleks on:
1) tulekahju – tulest, välgust ja plahvatusest tekkinud kahju;
2) veekahju – vee-, kanalistsiooni- või küttettorustiku purunemise tagajärjel tekkinud kahju, mille hulka ei kuulu üleujutusest tekkinud kahjud, mida kindlustatakse eraldi riskina;
3) torm – erinevatel seltsidel loetkse tormiks tuult tugevuseks alates 15 – 21 m/s. Antud riski all hüvitatakse otsesed tuule poolt tekitatud kahjud, samuti rahe ja hoonele tuule tagajärjel langenud puude, hooneosade jms poolt tekitatud kahjud;
4) vandalism – kolmandate isikute poolt vara tahtlik kahjustamine;
5) murdvargus – röövimise või suletud ruumidesse sissemurdmise kaudu tekitatud kahju;
6) üleujutuse kindlustus – veekogu veetaseme või pinnavee tõusu läbi tekkinud kahjud.

Kindlustada saab nii hooneid kui vallasvara.

Ettevõtte varakindlustuse tingimused:
ERGO Insurance SE
ERGO Insurance SE – alates 01.07.2020
Seesam Insurance AS ( alates 01.03.2022)
Seesam Insurance AS
Seesam Insurance AS – kogurisk
Seesam Insurance AS ( alates 01.07.2020)
Seesam Insurance AS – kogurisk ( alates 01.07.2020)
BTA Eesti filiaal – kogurisk
BTA Eesti filiaal – nimetatud riskid
ADB Gjensidege Eesti filiaal
PZU Kindlustus
PZU Kindlustus alates 24.04.2020
Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal
IF P&C Insurance AS
IF P&C Insurance AS TPD-20211
LHV Kindlustus AS

Varakindlustustingimuste võrdlus

Dokumendid on pdf-formaadis ning selle avamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader programm.

Ettevõtte varakindlustus