Õnnetusjuhtumi kindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus on suureks abiks kui inimene vajab õnnetusjuhtumi tagajärjel pikaajalist ravi, jääb ajutiselt töövõimetuks või invaliidistub. Kui juhtub halvim, aitab kindlustushüvitis leevendada lähedaste majandusmuresid.

Õnnetusjuhtumeid on palju: liiklusõnnetused, kukkumised ja libisemised, põletused ja lõikehaavad, kuumarabandus, külmumine, mürgistused, vägivallajuhtumid, uppumine jm. Tavaliselt pakuvad kindlustusseltsid kindlustusvariantidena päevaraha, invaliidsushüvitist ja surmajuhtumi hüvitist.
Ajutise töövõimetuse (haiguslehel viibimise) hüvitist ehk päevaraha makstakse iga arsti poolt fikseeritud ravipäeva eest juhul, kui ravi kestab üle 7 päeva, olenemata sellest, kas oldi haigla- või kodusel ravil. Invaliidsuse (püsiva puude) korral makstakse välja kogu lepingujärgne kindlustussumma või puude raskusastmele vastav osa sellest. Surmajuhtumi puhul hüvitatakse pärijatele lepingus märgitud kindlustussumma.

Õnnetusjuhtumikindlustus ei ole võrdväärne elukindlustusega

Ettevõtetel soovitame oma töötajatele sõlmida õnnetusjuhtumi kindlustus siis kui töötajad töötavad ohtlikus keskkonnas, näiteks ehitusel, metsatööl, kaevanduses, saekaatris, merel, tehases või liinitööl.

Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused:
ERGO Insurance SE
ERGO – ÕJ valuraha ja püsiva puude hüvitise tabel
ERGO – Õnnetusjuhtumikindlustuse selgitused
Seesam Insurance AS ( alates 17.01.2022)
Seesam- Püsiva puude hüvitise tabel
Seesam – Valuraha hüvitise tabel
Seesam Insurance AS ( alates 01.07.2020)
BTA Eesti filiaal
PZU Kindlustus
PZU – Õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitiste tabel
If P&C Insurance AS
ADB Gjensidige Eesti filiaal

Dokumendid on pdf-formaadis ning selle avamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader programm.

Õnnetusjuhtumi kindlustus