Masinakindlustus

Elektrooniliste seadmete kindlustus on ette nähtud kõikvõimalike elektrooniliste seadmete kindlustamiseks, milleks võivad olla arvutus- ja bürootehnika, meditsiiniseadmed, audio- videosüsteemid jm.
Tegemist on koguriskikindlustusega, mis katab kõikide ootamatute ja ettenägematute sündmuste tagajärjel tekkinud kahju, välja arvatud need, mis on kindlustustingimustega eraldi välistatud.
Siin on mitmeid olulisi plusse võrreldes ettevõtte varakindlustusega. Üheks kõige olulisemaks erinevuseks on ettevõtte varakindlustuse piiratud kaitse piksekahjude puhul, mis hüvitab vaid pikse otsetabamuse tagajärjel tekkinud kahjud ja ei korva juhtumeid, kus välk tabab elektriliine ja ülepinge rikub elektriseadmeid.
Elektrooniliste seadmete kindlustus aga korvab kõik ülepingetest tulenevad kahjud.
Teise suure erinevusena on võimalik kindlustada kaasaskantavaid elektroonilisi seadmeid väljaspool konkreetset kindlustuskohta. Nendeks võivad olla sülearvutid, maamõõduseadmed jne.

ERGO Insurace SE

Dokumendid on pdf-formaadis ning selle avamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader programm.

Elektrooniliste seadmete kindlustus