Teenused

Olles solidaarsed ülejäänud riigiga ja
hoides ennast ning teisi, siis teenindame Teid
alates 11.03.2021 kodukontoritest.
Kontor on Teile avatud teisipäeviti ja neljapäeviti.

Kindlustusmaakler tegutseb kliendi huvides. Meie ülesandeks on aidata kliendil osta kliendi vajadustele ja nõudmistele vastav kindlustusleping.

Kindlustusalased konsultatsioonid ja kindlustusvajaduse kindlaksmääramine

ABC Kindlustusmaaklerid OÜ selgitab koostöös kliendiga välja reaalse kindlustusvajaduse. Teostame riskianalüüsi ja anname ülevaate pakutavatest kindlustusliikidest. Maaklerina asetame ennast kliendi olukorda ja professionaalina leiame parima viisi, kuidas valida optimaalseim kindlustuskate. Kindlustuse ABC-st saad vastuse kõigile nii elu- kui kahjukindlustust puudutavatele küsimustele.

Kindlustuskonkursi korraldamine
Kogume kokku vajalikud andmed, paneme need kindlustusseltsi poolt nõutavasse vormi. Võtame pakkumised kindlustusfirmadelt ja teeme kokkuvõtte. Kindlustuse ABC toob välja iga pakkumise plussid ja miinused, esmapilgul võib-olla tähtsusetuna näivad nüansid üldtingimustes, kuid mis kahju hüvitamisel võivad saada määravaks.

Lepingute ettevalmistamine
Pärast sobivaima pakkumise väljavalimist täpsustame andmeid, aitame täita avaldusi jt dokumente.

Lepingute haldamine
Tuletame õigeaegselt meelde osamaksete tasumise tähtaegu, et vältida poliisi kehtivuse katkemist. Vajadusel teeme kindlustusperioodi jooksul poliisil täiendusi/muudatusi. Lõppevate poliiside õigeaegne pikendamine.

Kahjukäsitlus
Kindlustuse ABC on alati kättesaadav. Teie maakler on valmis Teid nõustama 24 tundi ööpaevas ja 7 päeva nädalas. Kindlustusjuhtumi korral saate koheselt vajalikku nõu, kuidas vältida edasist kahju suurenemist. Aitame täita vajalikke dokumente, et kiirendada kahjukäsitlusprotsessi ja hüvitise saamist.

Juriidilised konsultatsioonid
Lisaks maaklerteenusele pakume kindlustusalast juriidilist nõustamist. Kahjujuhtumi järgne konsultatsioon, anname hinnangu kindlustusseltsi otsusele hüvitise vähendamise või keeldumise kohta. Vajadusel kaitseme kliendi huvisid kohtus. ABC Kindlustusmaaklerite kliendile on juriidiline konsultatsioon tasuta (v.a. esindamine kohtus).

Teenused