Ärikatkemise kindlustus

Antud kindlustusega on võimalik kaitsta ettevõtet varakindlustusjuhtumi (tule, vee, tormi, vandalismi, murdvarguse või üleujutuse) tagajärjel tekkinud äritegevuse katkemisest või vähenemisest tulenevate kahjude vastu.
Hüvitamisele kuuluvad eelpool nimetatud sündmuste tagajärjel saamata jäänud ärikasum, püsikulud ning võimalikud kokku lepitud lisakulud. Äritegevuse katkemise kindlustus sõlmitakse koos ettevõtte varakindlustusega ja samaks kindlustusperioodiks.
Äritegevuse katkemise kindlusus sobib nii tootmisfirmadele, kui ka kaubandusettevõtetele ja kinnisvara välja üürivatele firmadele.

BTA Eesti filiaal
ERGO Insurance SE
Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal
Seesam Insurance AS
Seesam Insurance AS ( alates 01.07.2020)
Seesam Äritegevuse katkemise tingimused 1/2021
IF P&C Insurance AS

Dokumendid on pdf-formaadis ning selle avamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader programm.

Ärikatkemise kindlustus