Ehituskoguriski kindlustus e. CAR-kindlustus

Antud kindlustusliik on mõeldud ehitatava hoone kindlustamiseks. Kindlustuslepingu võivad sõlmida nii tellija, kui pea- või alltöövõtjad. Lepingut saab teha nii ühele konkreetsele ehitatavale hoonele kui ka ehitusfirma puhul nende ehitatavale aastamahule.
Koguriski kindlustus tähendab, et kindlustusjuhtumiks on igasugune kindlustatud vara hävimine ja kaotsiminek, mis ei ole kindlustustingimustega eraldi välistatud.
Kindlustatud varaks võivad olla lisaks ehitatavale hoonele ka ehitusmaterjalid ja – masinad, ning juba eksisteerivad hooned.
Teise alapunktina saab ehituse koguriski kindlustusega ära kindlustada tsiviilvastutuse kolmandate isikute ees. See korvab kolmandatele isikutele ehitamise käigus tekitatud isikukahjud ja varakahjud.

Ehituskoguriski kindlustus e. CAR-kindlustuse tingimused
ERGO Insurance SE
Seesam Insurance AS
Seesam Insurance AS ( alates 01.07.2020)
ADB Gjensidige Eesti filiaal
PZU Kindlustus ( alates 01.06.2023)
PZU Kindlustus
BTA Eesti filiaal

Dokumendid on pdf-formaadis ning selle avamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader programm.

Ehituskoguriski kindlustus e. CAR-kindlustus