Liikluskindlustus

Liilkuskindlustus on kohustuslik kindlustusliik ja sellega võetakse kaitse alla kindlustatud sõiduki juhi poolt tehtud eksimuste tagajärjel tekitatud kahjud. Hüvitatakse nii varale, so teised sõidukid, liiklusmärgid, hooned, rajatised jne, kui ka isikutele tekitatatud kahjud.

Liikluskindlustus peab olema kõikidel liiklusregistrisse kantud sõidukitel. Liikluskindlustuse leping on kohustuslik sõiduki valdaja vastutuskindlustus ja seda reguleerib liikluskindlustuse seadus.Kindlustus kehtib tavapäraseks liikluseks kasutatavatel teedel, parklates, hoovides ja mujal.

Liikluskindlustuse makse on otseses sõltuvuses järgmistest faktoritest:

1) kindlustatava sõiduki otstarbest (sõiduauto, mootorratas, traktor jne),
2) sõiduki kasutamise piirkond,
3) sõiduki tehnilised andmed (sõiduautol ja mootorrattal mootori võimsus, veoautodel registrimass),

Liikluskindlustus kehtib Euroopa Liidu ja Euroopa majandusühenduse riikides. Lisaks liikluskindlustuse poliisile on olemas veel Roheline Kaart, mis ei oma iseseisvat täiendavat kindlustuskaitset, kuid see on trükitud võõrkeeltes ja seega erinevalt liikluskindlustuse poliisilt arusaadav ka välismaal. Seetõttu on soovitav välisriikidesse sõitmisel votmistada ka Roheline Kaart. Vormistamine on tasuta.

Liikluskindlustuse tingimused reguleerib Liikluskindlustuse seadus

Seesam Insurance AS Liiklus+ tingimused

Teade liiklusõnnetusest

Käitumine liiklusõnnetuse korral (lühifilm)

Küsi liikluskindlustuse pakkumist

Liikluskindlustus