Veosekindlustus

Veosekindlustus sõlmitakse transporditavate kaupade kaitseks. Kindlustust võivad sõlmida vedajad, kauba omanikud, ostjad või müüjad.
Kindlustamine tomub kõikide kindlustusseltside poolt Londoni Kindlustusandjate Instituudi poolt väljtöötatud tingimuste alusel (Institute Cargo Clauses – ICC).
Võimalik on valida erinevate kindlustuskatete osas.

ICC (A) – koguriskikindlustus ja ühtlasi kõige laiem kaitse. Kaitse all on kõik vedamise ja peale- ning mahalaadimise ajal tomunud kahjud, mida ei ole eraldi kindlustustingimustega välistatud. Kaitse all on näiteks liiklusõnnetused, laevahukk, vargus, röövimine jne.

ICC(C) – kaitse all on liiklusõnnetused, tulekahju või plahvatus, laeva karilesõit või ümberminek, maavärin, vulkaanipurse või pikselöök, vargus, röövimine, vandalism jm.

Veosekindlustuse tingimused:
ERGO Insurance SE
Seesam Insurance AS
Seesam Insurance AS – aastane veos
Seesam Insurance AS ( alates 01.07.2020)
PZU Kindlustus
Compensa Vienna Insurance Group
If P&C Insurance AS

Dokumendid on pdf-formaadis ning selle avamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader programm.

Veosekindlustus