Masinakindlustus

Masinakindlustus on ette nähtud kõikvõimalike masinate ja mehhanismide kindlustamiseks, milleks võivad olla tootmisseadmed, ehitusmasinad jne.
Tegemist on koguriskikindlustusega, mis katab kõikide ootamatute ja ettenägematute sündmuste tagajärjel tekkinud kahju, mida kindlustustingimustega ei ole eraldi välistatud.
Võrreldes juriidiliste isikute varakindlustusega, võib siin olla kindlustuskohaks mitte enam poliisil fikseeritud aadress, vaid kindlustusobjekt saab kaitse kogu Eesti ulatuses. Eritingimusena saab kaitset sõlmida ka välisriikides paiknevatele masinatele.
Lisaks pakub antud kindlustusvariant palju suuremat kindlustuskatet.

Masinakindlustuse tingimused:
ERGO Insurance SE
ADB Gjensidige Eesti filiaal
Seesam Insurance AS
Seesam Insurance AS ( alates 01.07.2020)
BTA Eesti filiaal
PZU Kindlustus E100/2023 ( alates 12.09.2023)
PZU Kindlustus
If P&C Insurance AS

Liikurmasinate ja koguriskikindlustuse tingimused:
ERGO Insurance AS
ERGO Insurance SE ( alates 11.04.2023)
ERGO ohutusnõuded liikurmasinate ja seadmete kasutamisel

Dokumendid on pdf-formaadis ning selle avamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader programm.

Masinakindlustus