Tööandja vastutuskindlustus

Juriidilised isikud on oma igapäevases töös õiguslikes suhetes klientide ja koostööpartneritega. Võib juhtuda, et toote või teenuse kasutamine toob kaasa kahjunõude. Kahju korral on isikul seadusest tulenev õigus nõuda selle hüvitamist. Vastutuskindlustus katab kolmandale isikule tekitatud isiku- ja varakahjud seadusest tulenevalt.

Teatud tegevusaladel on vastutuskindlustuse sõlmimine kohustuslik, nendeks on notarid, audiitorid, patendivolonikud ja advokaadid. Väga soovitatav on seda teha ka kõrge riskiastmega tööalade puhul (näiteks arstid, ehitustööd jne)

Selleks pakume erialast tsiviilvastutuskindlustust. See korvab Teie või Teie firma poolt erialase või ametialase teenuse osutamisel kolmandale isikule tekitatud kahju (näiteks ebatäpne projekteerimine, meditsiiniline väärravi, kohtutäituri ebaseadusliku tegevuse tagajärjel tekkinud kahju).

Advokaadi vastutuskindlustuse tingimused :
ERGO Insurance SE
Seesam Insurance AS

Kohtutäiturite ametialase vastutuskindlustuse tingimused :
ERGO Insurance SE
IF P&C Insurance AS

Audiitori kutsekindlustuse tingimused
ERGO Insurance SE

Erialase tegevuse vastutuskindlustuse tingimused :

BTA Eesti filiaal
PZU Kindustus
PZU Kindustus ( alates 01.01.2022)
ERGO Insurance SE
Seesam Insurance AS ( alates 01.07.2020)
IF P&C Insurance AS

Ehituserialade vastutuskindlustuse tingimused :

BTA Eesti filiaal 

Arhidektide ja inseneride vastutuskindlustuse tingimused :

ERGO Insurance SE 
Seesam Insurance SE

Tervishoiuteenuse osutaja erialase vastutuskindlustuse tingimused
PZU Kindlustus

Erialase tegevuse vastutuskindlustus