Ärikatkemise kindlustus

Korteriomanike kaasomandikindlustus on mõeldud korteriühistusse kuuluvate korteriomanike kaasomandis oleva vara kindlustamiseks. Kindlustustingimuste alusel on kindlustatud hoone osad, mis kuuluvad korteriomanikele kaasomandiõiguse alusel ja on vajalikud ehitise püsimiseks, ohutuse tagamiseks või ühiskasutamiseks (nt hoone välispiirded, kandvad konstruktsioonid, üldkasutatavad ruumid, üldkasutatavad tehnoseadmed- ja süsteemid).
Lisaks võib kindlustada ka korteriomanikele kaasomandiõiguse alusel kuuluvaid ehitisi, mis asuvad elamuga samal maatükil ja on ette nähtud elamu teenindamiseks.
Kindlustatud riskid võivad olla: tulekahju, loodusõnnetus, veeavarii, vandalism, vargus, lisaks võib kindlustada koristustööd, ümberasutamiskulud ja vara omamisest ja haldamisest tulenevat vastutust.

Korteriomanike kaasomandikindlustuse tingimused:

ERGO Insurance SE – korteriühistu üldosa varakindlustuse tingimused
ERGO Insurance SE – KÜ varakindlustusriskide tingimused
AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaal (PZU)
AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaal (PZU) alates 24.04.2020
Seesam Insurance AS ( alates 01.07.2020)
Seesam Insurance AS
ADB Gjensidige Eesti filiaal – koguriskikindlustuse tingimused
ADB Gjensidige Eesti filiaal – juriidilise isiku vastutuskindlustuse tingimused
AAS „BTA Baltic Insurance Company” Eesti filiaal – ettevõtte koguriskikindlustus
AAS „BTA Baltic Insurance Company” Eesti filiaal – ettevõtte nimetatud riskide kindlustus
AAS „BTA Baltic Insurance Company” Eesti filiaal – jur.isiku üldvastutuskindlustuse tingimused
AAS „BTA Baltic Insurance Company” Eesti filiaal – kinnisasja ja ehitise omaniku üldvastutuse tingimused
Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal – ettevõtte varakindlustuse tingimused
IF P&C Insurance AS – korteriomanike kaasomandist tuleneva vastutuse kindlustamise tingimused
IF P&C Insurance AS -ettevõtte vara- ja ärikatkestuse kindlustuse tingimused

Dokumendid on pdf-formaadis ning selle avamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader programm.

Korteriomanike kaasomandikindlustus