Tööandja vastutuskindlustus

Tööandja vastutuskindlustus on ette nähtud juriidiliste isikute ja FIE’de vastutuse kindlustamiseks, tema alluvuses töötavate inimeste ohutuse eest, igas tööga seotud olukorras.
Kui töötajaga juhtub siiski tööõnnetus ja tööandja on selle eest vastutav, siis peab ta korvama tööõnnetuse tagajärjel tekkinud kahju seadustega ettenähtud ulatuses ja korras.
Kuna selline ootamatu väljaminek võib tuua tööandjale kaasa majandusraskusi, siis on mõistlik kindlustada selliste kahjude hüvitamise kohustus tööandja vastutuskindlustuse lepinguga. Tegemist on kindlustusliigiga, mis katab tööõnnetuse tõttu töötajale tekkinud kahjud ning kindlustussumma piires kohtu- ja õigusabi kulud, mis kaasnevad niisuguste kahjunõuete menetlemisega.

Tööandja vastutuskindlustuse tingimused:
ERGO Insurance SE
Seesam Insurance AS ( alates 01.07.2020)
Seesam Insurance AS
PZU Kindlustus
BTA Eesti filiaal
IF P&C Insurance AS

Dokumendid on pdf-formaadis ning selle avamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader programm.

Tööandja vastutuskindlustus