Logi sisse
EST RUS ENG

Õnnetusjuhtumi kindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus on suureks abiks kui inimene vajab õnnetusjuhtumi tagajärjel pikaajalist ravi, jääb ajutiselt töövõimetuks või invaliidistub. Kui juhtub halvim, aitab kindlustushüvitis leevendada lähedaste majandusmuresid.

Õnnetusjuhtumeid on palju: liiklusõnnetused, kukkumised ja libisemised, põletused ja lõikehaavad, kuumarabandus, külmumine, mürgistused, vägivallajuhtumid, uppumine jm. Tavaliselt pakuvad kindlustusseltsid kindlustusvariantidena päevaraha, invaliidsushüvitist ja surmajuhtumi hüvitist.
Ajutise töövõimetuse (haiguslehel viibimise) hüvitist ehk päevaraha makstakse iga arsti poolt fikseeritud ravipäeva eest juhul, kui ravi kestab üle 7 päeva, olenemata sellest, kas oldi haigla- või kodusel ravil. Invaliidsuse (püsiva puude) korral makstakse välja kogu lepingujärgne kindlustussumma või puude raskusastmele vastav osa sellest. Surmajuhtumi puhul hüvitatakse pärijatele lepingus märgitud kindlustussumma.

Õnnetusjuhtumikindlustus ei ole võrdväärne elukindlustusega

Ettevõtetel soovitame oma töötajatele sõlmida õnnetusjuhtumi kindlustus siis kui töötajad töötavad ohtlikus keskkonnas, näiteks ehitusel, metsatööl, kaevanduses, saekaatris, merel, tehases või liinitööl.

Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused:
ERGO Insurance SE
Seesam Insurance AS
BTA Eesti filiaal
PZU Kindlustus
If P&C Insurance AS

Dokumendid on pdf-formaadis ning selle avamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader programm.