Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumeid on palju: liiklusõnnetused, kukkumised ja libisemised, põletused ja lõikehaavad, kuumarabandus, külmumine, mürgistused, vägivallajuhtumid, uppumine jm.

Õnnetusjuhtumikindlustus on suureks abiks kui inimene vajab õnnetusjuhtumi tagajärjel pikaajalist ravi, jääb ajutiselt töövõimetuks või invaliidistub. Kui juhtub halvim, aitab kindlustushüvitis leevendada lähedaste majandusmuresid.

Õnnetusjuhtumi kindlustust võivad sõlmida nii eraisikud kui ka firmad oma töötajatele. Kindlustus hüvitab järgmistel juhtudel:
1) Kindlustatud surm trauma, uppumise, mürgituse, külmimise, vägivalla jms tagajärjel.
2) Kindlustatul püsiva puude tekkimine eelpool nimetatud sündmuste tagajärjel. Püsivaks puudeks loetakse kas mõne kehaosa kaotust, meeleelundi või siseelundi funktsiooni häiret .
3) Lisaks on võimalik kindlustada ka ajutise töövõimetuse lisakaitse, mis korvab iga arsti poolt fikseeritud ravipäeva eest kokkulepitud summa, olenemata sellest , kas oldi haigla- või kodusel ravil.

Kindlustust on võimalik sõlmida täisajaks, st. kaitse on ööpäevaringne kui ka osaajaks, kus kindlustuskaitse kehtib ainult tööajal ja töökohas.

Õnnetusjuhtumikindlustus ei ole võrdväärne elukindlustusega

Õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused:
ERGO Insurance SE
ERGO – ÕJ valuraha ja püsiva puude hüvitise tabel
ERGO – Õnnetusjuhtumikindlustuse selgitused
Seesam Insurance AS ( alates 17.01.2022)
Seesam_- Püsiva puude hüvitise tabel
Seesam – Valuraha hüvitise tabel
Seesam Insurance AS ( alates 01.07.2020)
BTA Eesti filiaal
PZU Kindlustus ( alates 24.10.2023)
PZU – Õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitise tabel ( alates 24.10.2023)
PZU Kindlustus
PZU – Õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitiste tabel
If P&C Insurance AS
ADB Gjensidige Eesti filiaal

Dokumendid on pdf-formaadis ning selle avamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader programm.

Õnnetusjuhtumikindlustus