Korteriühistute kindlustus

Korteriühistud saavad kindlustada hoone karbi ja ühiskasutuses olevad hoone osad ja kommunikatsioonid. Hoone karbi all mõistavad kindlustusseltsid hoone vundamenti, kandvaid seinu ja välispiirdeid, katust ning ühisomanduses olevaid hoone osi nagu näiteks trepikojad. Samuti vee- , kanalisatsiooni-, küttetorustikud ja elektrisüsteem.

Korteriomanike kindlustada jääb korterite siseviimistlus.

ERGO Insurace SE – korteriühistute varakindlustus riskide tingimused
ERGO Insurance SE – korteriühistu üldosa varakindlustuse tingimused
AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaal (PZU)
Seesam Insurance AS ( alates 01.07.2020)
Seesam Insurance AS
ADB Gjensidige Eesti filiaal – koguriskikindlustuse tingimused
ADB Gjensidige Eesti filiaal – juriidilise isiku vastutuskindlustuse tingimused
AAS „BTA Baltic Insurance Company” Eesti filiaal – ettevõtte koguriskikindlustus
AAS „BTA Baltic Insurance Company” Eesti filiaal – ettevõtte nimetatud riskide kindlustus
AAS „BTA Baltic Insurance Company” Eesti filiaal – jur.isiku üldvastutuskindlustuse tingimused
AAS „BTA Baltic Insurance Company” Eesti filiaal – kinnisasja ja ehitise omaniku üldvastutuse tingimused
Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal – ettevõtte varakindlustuse tingimused

Dokumendid on pdf-formaadis ning selle avamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader programm.

Korteriühistute kindlustus