Logi sisse
EST RUS ENG

Korteriomanike kaasomandikindlustus

Korteriomanike kaasomandikindlustus on mõeldud korteriühistusse kuuluvate korteriomanike kaasomandis oleva vara kindlustamiseks. Kindlustustingimuste alusel on kindlustatud hoone osad, mis kuuluvad korteriomanikele kaasomandiõiguse alusel ja on vajalikud ehitise püsimiseks, ohutuse tagamiseks või ühiskasutamiseks (nt hoone välispiirded, kandvad konstruktsioonid, üldkasutatavad ruumid, üldkasutatavad tehnoseadmed- ja süsteemid).
Lisaks võib kindlustada ka korteriomanikele kaasomandiõiguse alusel kuuluvaid ehitisi, mis asuvad elamuga samal maatükil ja on ette nähtud elamu teenindamiseks.
Kindlustatud riskid võivad olla: tulekahju, loodusõnnetus, veeavarii, vandalism, vargus, lisaks võib kindlustada koristustööd, ümberasutamiskulud ja vara omamisest ja haldamisest tulenevat vastutust.

Korteriomanike kaasomandikindlustuse tingimused:

ERGO Insurance SE - korteriühistu üldosa varakindlustuse tingimused
ERGO Insurance SE - KÜ varakindlustusriskide tingimused
AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal (PZU)
Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS
Aas Gjensidige Baltic Eesti filiaal - koguriskikindlustuse tingimused
Aas Gjensidige Baltic Eesti filiaal - juriidilise isiku vastutuskindlustuse tingimused
“BTA Insurance Company” SE - ettevõtte koguriskikindlustus
“BTA Insurance Company” SE - ettevõtte nimetatud riskide kindlustus
“BTA Insurance Company” SE - jur.isiku üldvastutuskindlustuse tingimused
“BTA Insurance Company” SE - kinnisasja ja ehitise omaniku üldvastutuse tingimused
Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal - ettevõtte varakindlustuse tingimused

Dokumendid on pdf-formaadis ning selle avamiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader programm.